press release and images of the exhibition  persbericht en afbeeldingen expositie

Lezing van een wandelende christen

Video van "Breathing in Reverse"

Breathing in Reverse
De laatste bouwfase van
Ferdinand van Dieten nodigt Joseph Semah uit als gast
The Doubling of the House
De actie van de laatste bouwfase vindt plaats op vrijdag 28 maart 2008 van 18 tot 19 uur.

Als toegift presenteert de gastheer Ferdinand van Dieten een Lezing van een wandelende christen over de status en het werk van Joseph Semah in het licht van de kritieken van Emil Fackenheim op Hegels conceptie van de christelijke verlossing en verzoening enerzijds en de problematiek van de verhouding van voorstelling en idee anderzijds.

De tentoonstelling is nog te bezichtigen t/m 29 maart 2008.
Een publicatie is in voorbereiding, informatie en bestellen via www.dieten.eu.

Joseph Semah, Joseph Semah,
Spiegelbeeld van de hebreeuwse, latijnse, arabische alfabetten geprojecteerd op de eerste fase van het project