Double Barock
Left:
Double Barock,2003, 3D-puzzle, kit, pur, kippengaas, gips, riet, H: 61cm
In the exhibition Prospect Park at Bonnefantenmuseum Maastricht.Mireille Brouwer over haar werk

Mijn manier van werken is een onderzoek naar het zien. Dit onderzoek ik soms met plastik en gips, pur of brons en soms alleen met potlood op karton. Ik wil in mijn werk de complexe gelaagdheid van de dagelijkse werkelijkheid analyseren, door daarbij gebruik te maken van verschillende materialen. In het dagelijkse leven wordt volgens mij eigenlijk te weinig bij deze gelaagdheid stilgestaan, waardoor nuances zoals bijvoorbeeld tederheid verloren gaan. Mijn eigen werk is een onderzoek naar schoonheid, tijd, de innerlijke ervaring en de observatie. Een goed beeld geeft de toeschouwer energie, het gaat een relatie met je aan als je ernaar kijkt. Mijn verkenningen gaan verder dan het vinden van (beeld)materiaal in het dagelijkse leven. Het ene werk vloeit voort uit het andere. Het gebruikte materiaal is daarbij belangrijk voor mijn werk, zoals het woord belangrijk is voor de dichter. Dit alles wordt zowel sculpturaal als schilderachtig uitgedrukt. Mijn werk bestaat uit driedimensionale beelden en tekeningen geschilderd op karton. Op deze twee schijnbaar tegenovergestelde wijzen maak ik gebruik van allerlei materialen en voorstellingen en mijn beleving daarvan.

De driedimensionale beelden zijn barokke samenklonteringen die bestaan uit verschillende materialen zoals maillots, afgedankte knuffels, objets trouvés, kunststof en brons. Belangrijk is de manier waarop ik deze materialen met elkaar verbind zoals met pur, gips en siliconenkit. De constructies worden op overdreven wijze met elkaar verbonden, wat de gebruikte materialen een nieuwe betekenis verleent van een veel grofstoffelijker aard. De vrolijk plakkende en spetterende pur wordt zo een wrede metafoor voor de manier waarop het bewustzijn zelf zich elk moment een weg baant door het wilde en ruwe materiaal van een op zichzelf volkomen ongestructureerde werkelijkheid.

Heel anders van aard zijn mijn tekeningen op karton, hommages aan het straatbeeld van New York. De tekeningen bestaan ook uit verschillende materialen zoals potlood, oliekrijt, ecoline, bladgoud, was en plakbandresten. Maar ze zijn raadselachtiger door de zachte onaanzienlijkheid van het karton. Door middel van projectie komt het straatleven van New York weer in het rondgezworven karton terecht.

In de analyse van de werkelijkheid ga ik uit van tegenstellingen en de wisselwerking daartussen, zoals: spontaniteit vs. bedachtzaamheid; vitalisme vs. spiritualisme; ingetogenheid vs. humor. De verschillende niveaus in gelaagdheid die ik daarbij ontdek worden in mijn werk verbonden door combinatie van materiaal, kleur, humor en inspiratie. Uitgaande van de ogenschijnlijke fragmenten construeer ik beginnend vanuit het materiaal waaruit de oorspronkelijke samenhang op natuurlijke wijze is verdwenen op suggestieve wijze een nieuw geheel, een nieuwe beeld van de werkelijkheid. Het samengestelde gelaagde karakter ervan laat niet toe om ze als een enkele verbeelding van iets te zien. De gelaagdheid in het werk wordt daarbij uitgedrukt door vanuit het gebruikte materiaal nieuwe mogelijkheden van het zien te ontdekken en zo dichter bij de innerlijke ervaring te komen.