Cover

Juni 2008 NIEUW VERSCHENEN:
Iris Kensmil Negroes [are oké]
Teksten: Rudi Fuchs and Ferdinand van Dieten
Prijs: € 17,50
Met de steun van:
SNS REAAL Fonds, Mondriaan stichting en Fonds BKVB, Amsterdam

Voor het bestellen van dit boek, of voor meer informatie, graag emailen naar de galerie, zie contact

Over de kunstenaar: Iris Kensmil

Cover