Henk Jonker and Iris Kensmil

April 6 - May 12

henk jonker Henk Jonker, z.t., 2000, photo print
iris kensmil Iris Kensmil, Matis, oil on canvas, 140 x 140 cm

Press Release

Galerie Ferdinand van Dieten - d'Eendt exposeert Henk Jonker (schilderijen, foto's en tekeningen) en Iris Kensmil (schilderijen).

Henk Jonker (1969) was in 2000 één van de winnaars van de Koninklijke Subsidie. Het samenvoegen van tekenachtige en schilderachtige elementen is één van zijn meest opmerkelijke kwaliteiten. In zijn portretten zoekt hij naar een schilderkunstige oplossing, waardoor eerder een beeld ontstaat van de persoonlijkheid dan van de toevalligheden van een individueel gezicht.

Iris Kensmil (1970) werd reeds drie keer achter elkaar geselecteerd voor de expositie van de Koninklijk Subsidie. Ze heeft in die jaren een eigen beeldtaal vanuit een onhollandse vrijheid ontwikkeld.
In haar schilderijen figureren letters en ruimte. Zo ontstaan schilderijen, die enerzijds abstract zijn en anderzijds een 'taal' en herinneringswaarden evoceren. "Door woorden en letters in mijn werk te gebruiken", stelt Kensmil, "worden in letters - in benoemingen van dingen - verankerde herinneringen in een andere actuele werkelijkheid gebracht; namelijk in de werkelijkheid van mijn leven als schilder."