Bespiegelingen no.3 Mimetic Power
October 13 - November 11


Mimetic Power
Because of the publication of his new book Della Pittura the gallery invited Frank Reijnders as curator in the series Bespiegelingen, no.3, Mimetic Power
Participating Artists: BenoÓt Hermans, Gerald van der Kaap, Marie van Leeuwen, Albert Oehlen, Bruno Perramant, Robert Zandvliet


Persbericht (NL)
In de reeks Bespiegelingen nodigde Ferdinand van Dieten de afgelopen jaren gastcuratoren uit (een filmmaker, twee filosofen) die zelf niet als kunstenaar actief met het beeld bezig zijn, maar van wie de activiteiten wel degelijk van belang zijn voor de actuele praktijk van de beeldende kunst. Deze curatoren werd gevraagd om vanuit hun eigen praktijkervaring een tentoonstel-ling samen te stel-len met werk dat getuigt van een verwante inzet.

Voor Bespiegelingen 3 werd kunsthistoricus Frank Reijnders - vanwege het verschijnen van zijn belangrijke studie over het voortbestaan van de schilderkunst in confrontatie met de technische media, Della Pittura (Uitgeverij 1001) - gevraagd om een parallelle presentatie te ontwikkelen. Er werd vertrokken vanuit Reijnders stelling: "De schilderkunst zet zich uiteen met het irrationele potentieel van nieuwe media-beelden om daarna terug te keren naar het eigen specifieke medium. Ze zoekt naar equivalenten voor het artificiŽle licht dat afkomstig is van monitoren en experimenteert met vormen van display en procedure die kenmerkend zijn voor digitale beeldverwerking. De norm van perfectie wordt hierbij uitgedaagd met vormen van imperfectie. De technische `fouten' in het beeld worden uitgebuit. De fascinatie geldt minder de mogelijkheid tot communicatie dan de enorme differentiatie van het technische beeld als zodanig. Omringd door beeldschermen blijkt de schilderkunst opnieuw in staat van gedaante te veranderen."

Alle werken die Frank Reijnders voor deze tentoonstelling selecteerde - soms op het eerste gezicht met een traditionele vorm (verf/linnen/penseel), soms schilderkunst, die zelf een technische gedaante heeft aangenomen - worden gekenmerkt door een dergelijk zich verhouden tot het irrationele potentieel van nieuwe mediabeelden. Zo kunnen traditionele thema's als bijvoorbeeld "het landschap" nieuw leven in geblazen worden. "De schilderkunst blijkt een medium te zijn waarmee adequaat kan worden ingespeeld op een cultuur die vanwege het uitleveren van de waarneming aan de snelheid, zichzelf veroordeelt tot melancholie. Wellicht bestaat haar grote uitdaging erin om de traagheid opnieuw geboren te laten worden uit de snelheid. En de stilte uit de communicatie, het raadsel uit de transparantie, het donker uit de beeldenstroom. Maar zonder hieraan de zwaarwichtigheid van een project te verbinden."