Selection of works from 'Objets troublants, Objets troublés'
<  > Hector and Andromache
Benoît Hermans
Objets troublants,
Objets troublés
25 november 2006 t/m 13 januari 2007
  English text
  Texte Française

De galerie geeft een monografie uit: Benoît Hermans Objets troublants, Objets troublés
teksten: Rudi Fuchs en Benoît Hermans
Prijs: € 24,50

Met de steun van:
SNS Reaalfonds en Prins Bernard Cultuurfonds

Voor het bestellen van dit boek, of voor meer informatie, graag emailen naar: de galerie, zie contact

Over de catalogus:

“Wat gebeurt er als je een gezicht gebruikt om een gat te herstellen in een muur?” En wat “als je de kop van een klassieke componist eerst schildert op jute, hem vervolgens verwondt en dan het gat dicht met behulp van een Vermeer?” Benoît Hermans’ beelden ontstaan uit een voortdurende wisselwerking tussen iconoclastisch geweld en fantasievolle reparatie. Ondanks de soms hybride vermenigvuldiging van de verhaallijnen die hier het gevolg van is, blijft de vrijheid van de verbeelding en het kijken altijd het uitgangspunt.

Deze eerste monografie over Hermans biedt een uitgebreid overzicht met 95 werken in kleur en twee teksten, waarin nader op de ontstaanswijze en werking van de beelden wordt ingegaan. Met Ovidius’ thema ‘Vermomming, verplaatsing, metamorfose’ als leidraad gaat Rudi Fuchs op zoek naar het schilderkunstige element van zijn vreemde, onnavolgbaar huppelende poëzie. In ‘Mind the Gap’ laat Hermans zelf, aan de hand van een beschrijving van de ontstaansgeschiedenis van een van zijn vroegste werken, zien welke fascinaties aan zijn unieke beeldtaal ten grondslag liggen. Wie door dit boek bladert, wordt letterlijk meegevoerd door de aanhoudende vreemdheid en de aanstekelijke directheid van deze beelden.